Wartości

Szanowni Państwo!

Polska potrzebuje dobrej zmiany, która umocni nasze Państwo, nasze Wspólnoty Lokalne i Rodziny. Potrzebujemy Państwa, które szanuje swoich Obywateli, ich przedsiębiorczość i pracowitość. Kraju, w którym władze liczą się z głosem rodziców i ich prawem do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi wartościami. Administracji, która wspiera środowiska lokalne w rozwijaniu kultury i w umacnianiu tożsamości regionalnej. Dla takiej zmiany pragnę rzetelnie pracować.

Byłem posłem III kadencji i senatorem VI kadencji. Przewodnicząc Sejmowej Komisji Rodziny oraz Senackiej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny dbałem o dobro rodzin i dzieci. Będąc
radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego, zabiegałem o sprawy społeczne i poprawę funkcjonowania służby zdrowia.

Jako socjolog, z-ca Kuratora Okręgowego ds. Rodzinnych Sądu Okręgowego w Gdańsku, działałem na rzecz wzmocnienia rodzin. Aktywnie uczestniczyłem w życiu samorządowym i organizacji
pozarządowych, w tym przewodniczyłem Radzie ds. Rodziny przy Wojewodzie Gdańskim. Byłem ekspertem Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP oraz Zespołu ds. Rodziny
Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski.

Stawiam na polską Rodzinę, której bezpieczeństwo oraz dobra kondycja materialna, zdrowotna i moralna gwarantuje lepszą przyszłość nas wszystkich. Jako Senator uważam, że polityka społeczna państwa musi być życzliwa Rodzinie.

Teraz dzięki Państwa zaufaniu i głosom zostałem po raz kolejny Senatorem RP w okręgu wyborczym obejmującym powiaty gdański, tczewski i starogardzki. Serdecznie zapraszam do
kontaktu z moim biurem senatorskim – szczegóły w zakładce kontakt.