Działalność w Senacie RP

Senator RP Antoni Szymański

Działalność w Senacie RP IX Kadencji

  Oświadczenia senatorskie

link

  Wystąpienia na posiedzeniach IX kadencji Senatu RP

link

  Głosowania na posiedzeniach Senatu

link

Komisje

 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

 – Od: 13.11.2015 r. – zastępca przewodniczącego

 link

 Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

 – Od: 20.11.2015 r.

 link