Biogram

Antoni Szymański, Poseł na Sejm RP III kadencji oraz Senator RP VI kadencji. Obecnie wybrany jako Senator RP z okręgu 66 (powiaty: gdański, tczewski, starogardzki) w Gdańsku na IX kadencję.

Urodził się 13 czerwca 1952 r. w Zielonej Górze.
W 1977 r. ukończył studia socjologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 37 lat wykonuje zawód rodzinnego kuratora sądowego, jest kuratorem specjalistą. W latach 2002–05 był zastępcą przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów. Od 2008 do 2015 r. pełnił funkcję zastępcy kuratora okręgowego ds. rodzinnych Sądu Okręgowego w Gdańsku.

W 1980 r. współtworzył związek zawodowy NSZZ „Solidarność” w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, był członkiem komisji zakładowej. W latach 1980–81 zasiadał w Prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej Resortu Wymiaru Sprawiedliwości NSZZ „Solidarność”.

Prowadzi aktywną działalność w wielu organizacjach wspomagających rodzinę. Pełni m.in. funkcję wiceprezesa Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, zrzeszającej 86 organizacji prorodzinnych. Jest autorem licznych artykułów dotyczących polityki społecznej. Był współorganizatorem międzynarodowych kongresów: „O godność macierzyństwa” (1988 r.), „O godność ojcostwa” (1999 r.), „O godność dziecka” (2001 r.).

W latach 1994–96 był członkiem Komisji ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. W 1994 r. współorganizował, a następnie przez 5 lat przewodniczył Radzie ds. Rodziny przy Wojewodzie Gdańskim i Marszałku Sejmiku Województwa Gdańskiego.

W latach 2002–05 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego.
W 2005 r. przewodniczył Pomorskiej Radzie Pożytku Publicznego. W 2008 r. został powołany na członka Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Konferencji Episkopatu Polski.
W Sejmie III kadencji pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego, a następnie przewodniczącego Komisji Rodziny. Był także członkiem Komisji Polityki Społecznej. W Senacie VI kadencji sprawował funkcję przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Bezpartyjny.

Nagrody:

1988 r. – medal Lux Veritas Justitia przyznany przez Ministra Sprawiedliwości w uznaniu zasług dla sądownictwa rodzinnego.
W 1998 roku honorowa odznaka „Srebrnego Drzewka” za osobisty wkład w rozwój pomocy społecznej;
W 2001 r. nagroda Tygodnika Źródło imienia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego – ojca rodziny;
W 2003 r. nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka za niestrudzoną postawę w obronie życia nienarodzonych i wieloletnie działania na rzecz prorodzinnej polityki społecznej;
W 2003 r. laureat medalu „Fidelter et Constanter” Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
W 2004 r. „Złoty Czepek” od Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.
W 2011 r. Odznaczony przez papieża Benedykta XVI medalem Pro Ecclesia et Pontifice.