DEBATY OBYWATELSKICH PERYFERIÓW

Towarzystwo Debat Obywatelskich zachęciło jesienią 2019r. środowiska dotąd działające na peryferiach życia publicznego w województwie pomorskim, do podjęcia debat obywatelskich.  Przystąpiło do nich sześć środowisk, które opowiedziały o swojej działalności,  problemach i przedstawiły rekomendacje w obszarze swoich zainteresowań. Debaty przeprowadzone zostały przez zespół Towarzystwa Debat Obywatelskich „Pałac Ślubów” w listopadzie i grudniu 2019 roku w Gdańsku, Malborku i Cedrach Wielkich, w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Zachęcam do zapoznania się z raportem z tych niezmiernie ciekawych debat. Wybrane ruchy aktywności obywatelskiej nazwaliśmy przekornie peryferiami obywatelskimi. Istotnie działają w małej skali, często na tzw. prowincji i nierzadko odczuwają swoje osamotnienie. Debaty miały ujawnić pomysły jak można  wzmacniać integrację tych środowisk w skali regionalnej. Celem tych spotkań, w ramach demokracji deliberatywnej, którą można nazwać też demokracją uczestniczącą, było dokonanie przeglądu dotychczasowych działań, problemów i wyzwań w konkretnych środowiskach takich jak: gospodynie wiejskie, rekonstruktorzy, młodzież z rad gmin, ruchy religijne, rodzice z dziećmi dotkniętych syndromem FASD i działacze środowisk organizacji pozarządowych. Uczestnikami debat byli wybijający się liderzy tych ruchów społecznych, którzy mogli podzielić się z obecnymi członkami swoich środowisk nie tylko diagnozą, ale także rekomendacjami, które będą sprzyjać dalszemu pogłębieniu demokracji lokalnej ze szczególnym podkreśleniem wartości obywatelskich.

Serdecznie zapraszam do lektury.

Raport „Debaty Obywatelskich Peryferiów”